احکام بانوان

  

خونهایی که از بدن زن خارج می‌شوند:

سه نوع خون از فرج زن خارج می‌شوند:

۱ـ خون حیض (عادت ماهیانه)

۲ـ خون نفاس (زاییدن)

۳ـ خون استحاضه

خون حیض: خونی است که در حال تندرستی و بدون زایمان از فرج زن خارج می‌شود. و رنگ آن سیاه مایل به قرمز و سوزنده است.

 

حداقل حیض یک شبانه روز و حداکثر آن پانزده روز است، و غالبا شش یا هفت روز است. حداقل زمان پاکی در بین دو حیض پانزده روز است و حداکثر آن معلوم نیست. کمترین سنی که زن دچار حیض می‌شود نه سالگی است

خون نفاس: خونی است که بعد از زایمان خارج می‌شود. (پس خونی که قبل از زایمان و یا هنگام زایمان خارج می‌شود نفاس نیست.)

حداقل نفاس یک لحظه است و حداکثر آن شصت روز و حد معمول آن چهل روز است. حداقل مدت زایمان شش ماه و حداکثر آن نه ماه است.

خون استحاضه: خونی است که در غیر روزهای حیض و نفاس از زن خارج می‌شود. 

برای زنی که در حیض یا نفاس باشد هشت چیز حرام است:

۱ـ نماز                              ۲ـ روزه

۳ـ خواندن قرآن                   ۴ـ دست زدن به قرآن و حمل آن

۵ـ طواف                           ۶ـ داخل شدن به مسجد

۷ـ جماع                           ۸ـ استمتاع بین ناف و زانو

 

یک نظر بگذارید

*

تقویم
بهمن ۱۳۹۴
ش ی د س چ پ ج
« دی    
 ۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
آرشیو ماهیانه